45 DHS „Zdobywcy szlaków”

Kto jest drużynowym?

phm. Dariusz Mróz

Kto jest przybocznym?

ćw. Mateusz Nawrocki

odkr. Mateusz Matuska

Kiedy odbywają się zbiórki? 

W czwartek od godz. 19:00 do godz. 21.00

Może kilka słów o drużynie?

Drużyna liczy 26 osób – 15 dziewczyn i 11 chłopców

Składa się z 4 zastępów:

Zastęp „Wataha” – zastępowa Natalia Flis

Zastęp „Ogniki” – zastępowa Olga Janik

Zastęp „Cichociemni” – zastępowy Mateusz Matuska

Zastęp „Lilijkowcy” – zastępowy Bartosz Sulowski

Zastęp „Tornado”- zastępowa Kinga Chmiel

 

Ponad to drużyna dzieli się na dwa większe patrole:

Patrol Żeński „Atomówki” (instagram – atompower45dsh )

Patrol Męski „Tytani”

Skarbnik drużyny:

dh. Olga Janik

pion. Eliza Golecka

Fotograf drużyny:

dh. Agnieszka Michalczak

Kronikarki drużyny: 

pion. Eliza Golecka

pion. Kinga Chmiel

Historia drużyny:

45 powstała wraz z powstaniem 5 SH „Brzask”. Z początkiem maja 2017 roku rozpoczęły się pierwsze zbiórki, a rozkazem Komendanta Lasowiackiego Hufca im. Powstańców Styczniowych w Stalowej Woli z dnia 5 czerwca 2017 roku drużyna rozpoczęła swój sześciomiesięczny okres próbny. Drużynową została dh. Ewelina Skorupa, która z czasem zdobyła stopień przewodniczki oraz złożyła zobowiązanie instruktorskie. Po pewnym czasie funkcję przybocznych pełnili dh. Marek Trybuła, dh. Chiara Szklarz oraz dh. Marlena Bryk. Chwilowo zieloną służbę pełniła również dh. Paulina Krzysztoń. Drużyna przez dwa lata działała w pionie harcerskim. Wraz z wiekiem harcerzy drużyna stała się drużyną starszoharcerską. Ze zmianą pionu równała się również zmiana kadry drużyny. W roku harcerskim 2019/2020 funkcję drużynowego przejął phm. Dariusz Mróz – komendant szczepu oraz były drużynowy drużyny 65. Druhna pwd. Ewelina została wówczas drużynową 85 DH „Czajka”. U boku nowego drużynowego pojawili się też nowi przyboczni, funkcję tę aktualnie pełnią ćw. Mateusz Nawrocki oraz odkr. Mateusz Matuska.