55 DW „Szum-Bum”

Kto jest drużynowym?

ćw. Michał Magolan 

Kto jest opiekunem drużynowego?

ks. dh. Maciej Gubernat

Kiedy odbywają się zbiórki? 

W piątek od godz. 18:00 do 19:30

Może kilka słów o drużynie?

Drużyna liczy 20 osób – 17 harcerek i 3 harcerzy

Skarbnik drużyny:

dh. Klaudia Oszust

Ratownicy drużyny:

dh. Zuzanna Husa

sam. Marta Feruga

Fotograf drużyny:

sam. Diana Mróz

Kronikarki drużyny:

pion. Kinga Iracka

dh. Wiola Marchut

Instagram drużyny:

55dw_szum_bum

Osoby odpowiedzialne za instagrama drużyny:

sam. Katarzyna Rapa

pion. Weronika Czerwonka

dh. Karolina Siembida

 

Historia drużyny:

55 powstała razem z powstaniem 5 SH „Brzask”. Z początkiem maja 2017 roku rozpoczęły się pierwsze zbiórki, a rozkazem Komendanta Lasowiackiego Hufca im. Powstańców Styczniowych w Stalowej Woli z dnia 5 czerwca 2017 roku jednostka rozpoczęła sześciomiesięczny okres próbny. Przez pierwszy rok była to drużyna harcerska, w następnym roku drużyna wraz z wiekiem harcerzy stała się drużyną starszoharcerską, obecnie jest to drużyna wędrownicza. Pierwszym drużynowym został ks. pwd. Kamil Dziurdź ( obecnie już phm.). Gdy drużyna przeszła w pion starszoharcerski przyboczną została druhna pion. Paulina Krzysztoń. Jednostka ta liczyła 22 osoby, które stanowiły cztery zastępy: Rozbłysk- zastępowa pion. Diana Mróz, Luna- zastępowa dh. Marlena Bryk, Invictus- zastępowa dh. Emilia Pelc, iXDe- zastępowy dh. Filip Rząd, funkcję skarbnika pełniła dh. Klaudia Oszust, a sanitariuszkami drużyny były dh. Marta Feruga i dh. Zuzanna Husa . W lipcu 2019 roku drużynowy ks. Kamil został przeniesiony do Tarnowskiej Woli, gdzie założył 2 SH  ” Szkwał”. W roku harcerskim 2019/2020 wędrownicy demokratycznie wybrali nowego drużynowego, został nim ćw. Michał Magolan.