65 DW „Sokół”

Kto jest drużynowym?

sam. Julia Ziółkowska

Kto jest przybocznym?

sam. Chiara Szklarz 

ćw. Filip Blat

Kto jest opiekunem drużynowego?

pwd. Dariusz Oszust

Kiedy odbywają się zbiórki? 

W piątek od godz. 19.30 do 21.00

Może kilka słów o drużynie?

Drużyna liczy 11 osób – 2 harcerki i 9 harcerzy

Skarbnik, kronikarz drużyny:

sam. Chiara Szklarz

Kronikarz:

odkr. Marek Trybuła

Sanitariusz drużyny:

ćw. Filip Rząd

Proporcowy, kucharz drużyny:

ćw. Mateusz Nawrocki

Kucharz drużyny:

ćw. Kacper Kuźnicki

Programowiec:

ćw. Patryk Ryba

Sygnalista, fotograf, grajek drużyny:

odkr. Dominik Czajka

Grajek drużyny:

ćw. Filip Blat

Instagram drużyny:

65.dw.sokol

Osoby odpowiedzialne za instagrama drużyny:

sam. Julia Ziółkowska

sam. Chiara Szklarz

Historia drużyny:

65 powstała wraz z powstaniem 5 SH „Brzask”. Z początkiem maja 2017 roku rozpoczęły się pierwsze zbiórki, a rozkazem Komendanta Lasowiackiego Hufca im. Powstańców Styczniowych w Stalowej Woli z dnia 5 czerwca 2017 roku jednostka rozpoczęła sześciomiesięczny okres próbny. Na początku drużyna ta działała w pionie starszoharcerskim. Była to drużyna licząca 27 osób: 17 harcerek i 10 harcerzy z których powstało pięć zastępów: „Horyzont” – zastępowa dh. Chiara Szklarz, „Orion” – zastępowa dh. Paulina Krzysztoń, „Leniwce” – zastępowa dh. Małgorzala Daniel, „Patata”- zastępowy dh. Tomasz Rybiński, „Młode Wilki” – zastępowy dh. Patryk Ryba. Funkcję skarbnika pełniła dh. Chiara Szklarz, a sanitariuszkami były dh. Julia Orzechowska i śp.  dh. Magdalena Żyłko HR, która po ciężkiej walce z chorobą 25.11.2019 roku odeszła na wieczną wartę. Od początku do września 2019 roku drużynowym był Komendant szczepu phm. Dariusz Mróz, a przybocznym pwd. Dariusz Oszust. W roku harcerskim 2019/2020 drużyna starszoharcerska stała się drużyną wędrowniczą. Demokratycznie wybrana na drużynową została sam. Julia Ziółkowska.