75 DH „Watra”

Kto jest drużynowym?

pwd. Maria Słapczyńska

Kto jest przybocznym?

sam. Diana Mróz

Kiedy odbywają się zbiórki? 

W środę od godz. 17.00 do 18.30

Może kilka słów o drużynie?

Drużyna liczy 26 osób – 16 dziewczyn i 10 chłopców

Składa się z pięciu zastępów:

Zastęp „Ogniki” – zastępowa och. Klaudia Tokarczyk

Zastęp „Fistaszki” – zastępowa och. Emilia Sulowska

Zastęp „Iskry” – zastępowa och. Adrianna Pąk

Zastęp „Apacze” – zastępowy mł. Adrian Ziółkowski

Zastęp „Szare Wilki” – zastępowy mł. Piotr Wróblewski 

Historia drużyny:

75 DH „Watra” powstała z pierwszych zuchów, które przeszły w harcerskie szeregi z 25 GZ „Poszukiwacze Skarbów”.  Zuchy wypuszczone z rąk byłej ich drużynowej pwd. Ani Surdel przeszły przez most zbudowany z rąk harcerzy oraz harcerek i po jego drugiej stronie zostały powitane w harcerskim gronie przez nową drużynową dh. Marię Słapczyńską. Stało się to 26 czerwca 2018 roku, na terenie ośrodka harcerskiego „Na Kopcu” podczas szczepowego biwaku na zakończenie roku harcerskiego 2017/2018. Od początku roku harcerskiego 2018/2019 w życiu i funkcjonowaniu drużyny uczestniczyli również jej przyboczni pion. Diana Mróz i dh Kacper Kuźnicki. Drużyna działa w pionie harcerskim. Druhna Maria pozytywnie zamknęła swoją próbę przewodnikowską i niedługo po tym złożyła zobowiązanie instruktorskie. Obecnie niezmiennie funkcję drużynowej pełni pwd. Maria Słapczyńska, a z zielonym sznurem na ramieniu towarzyszy jej sam.Diana Mróz.