25 GZ “Poszukiwacze skarbów”

Kto jest drużynowym?

Dh. Anna Surdel

Kto jest przybocznym?

Dh. Katarzyna Daniel

Kiedy odbywają się zbiórki? 

W piątek od godz. 17.00 do 18.30

Może kilka słów o drużynie?

Gromada liczy 30 osób – 19 zuchenek i 11 zuchów