25 GZ “Poszukiwacze skarbów”

Kto jest drużynowym?

pwd. Anna Surdel

Kto jest przybocznym?

dh. Katarzyna Daniel

dh. Katarzyna Rapa

dh. Julia Ziółkowska

Kiedy odbywają się zbiórki? 

W piątek od godz. 17.30 do 19.00

Może kilka słów o drużynie?

Gromada liczy 31 osób – 17 dziewczyn i 14 chłopców.