55 DSH “Szum-Bum”

Kto jest drużynowym?

Ks. pwd. Kamil Dziurdź

Kiedy odbywają się zbiórki? 

W czwartek od godz. 19.30 do 21.00

Może kilka słów o drużynie?

Drużyna liczy 22 osoby – 16 harcerek i 6 harcerzy

Składa się z 4 zastępów:

I zastęp – zastępowa Diana Mróz

II zastęp – zastępowa Marlena Bryk

III zastęp – zastępowa Emilia Pelc

IV zastęp – zastępowy Filip Rząd