Składki harcerskie

Każdy zuch, harcerz i instruktor ZHP w Polsce ma obowiązek odprowadzania comiesięcznych składek w wysokości 8 zł. Przeznaczane są one w części na działalność Hufca (1 zł), Chorągwi (5 zł) i Głównej Kwatery ZHP w Warszawie (2 zł). 

Dzięki opłacanym składkom zuchy, harcerze i instruktorzy posiadają specjalną polisę ubezpieczeniową, obowiązującą podczas zbiórek i wyjazdów harcerskich, mogą brać udział w tanich finansowo Harcerskich Akcjach Letnich (obozy, biwaki), Harcerskich Akcjach Zimowych (zimowiska, biwaki) oraz szkoleniach i kursach.

W naszym Szczepie składki zbiera drużynowy lub skarbnik drużyny podczas każdej ostatniej zbiórki w miesiącu.