Składki harcerskie

Każdy zuch, harcerz i instruktor ZHP w Polsce ma obowiązek odprowadzania comiesięcznych składek w wysokości 8 zł. Przeznaczane są one w części na działalność Hufca (1 zł), Chorągwi (5 zł) i Głównej Kwatery ZHP w Warszawie (2 zł).

Niektóre drużyny naszego Szczepu podjęły decyzje o dodatkowej kwocie 2 zł na potrzeby drużyny – w tych jednostkach składka wynosi 10 zł miesięcznie.

Dzięki opłacanym składkom zuchy, harcerze i instruktorzy posiadają specjalną polisę ubezpieczeniową, obowiązującą podczas zbiórek i wyjazdów harcerskich, mogą brać udział w tanich finansowo Harcerskich Akcjach Letnich (obozy, biwaki), Harcerskich Akcjach Zimowych (zimowiska, biwaki) oraz szkoleniach i kursach.

W naszym Szczepie składki zbiera drużynowy lub skarbnik drużyny podczas każdej pierwszej zbiórki w miesiącu.