105 DHS

Kto jest drużynowym?

phm. Dariusz Mróz

Kto jest przybocznym?

pion. Maja Jalowa

Kiedy odbywają się zbiórki? 

W środę od godz. 17:00 do godz. 18.30

Dla kogo?

Dzieci z klas 6 i 7 SP.

Może kilka słów o drużynie?

Drużyna liczy 21 osób (12 dziewczyn i 8 chłopców)

Kontakt:

dariusz.mroz@zhp.net.pl

Historia drużyny:

105 powstała w sierpniu 2020 roku, kiedy to zuchy z 25 GZ „Poszukiwacze Skarbów” około godziny 3 nad ranem przeszły próbę odwagi i wraz z wstającym brzaskiem, w pobliżu kapliczki w Antoniówce oficjalnie stali się harcerzami tworząc nową 105 Drużynę Harcerską. Drużynową została wówczas sam. Diana Mróz. Początkowo funkcję przybocznych pełnili druh Adrian Ziółkowski i druh Piotr Muszak. Rozkazem komendantki hufca, z dnia 12 października 2023 roku drużyna zmieniła metodykę na starszoharcerską, a pwd. Diana Mróz przekazała drużynę w ręce phm. Dariusza Mroza. Rozkazem z dnia 11 listopada 2023 roku funkcję przybocznej objęła pion. Maja Jalowa.