875 DW

Kto jest drużynowym?

pion. Natalia Skrzypek

Kto jest przybocznym?

ćw. Mateusz Matuska

Kiedy odbywają się zbiórki? 

Piątek, 18:30

Dla kogo?

Klasy 8 SP i klasy Szkoły Ponadpodstawowej.

Może kilka słów o drużynie?

Drużyna liczy 15 osób ( 6 dziewczyn i 9 chłopaków).

Kontakt: 

Przez fb szczepu.

Historia drużyny: 

875 to aktualnie jedyna drużyna Wędrownicza w szczepie. Powstała z połączenia, aż 4 jednostek. Zrzesza harcerzy z dawnej 35 DH „Terra”, 75 DH „Watra”, 85 DH „Czajka” i 95 DH „Strażnicy ognia”. Wędrownicy z 875 przeszli przez wszystkie piony metodyczne. Poprzednim drużynowym 875 działającej w metodyce starszoharcerskiej był phm. Dariusz Mróz, a funkcję przybocznego pełnił druh Mateusz Matuska. Rozkazem komendantki hufca z dnia 12 października drużyna zmieniła metodykę na wędrowniczą, a funkcję drużynowej objęła pion. Natalia Skrzypek. Przybocznym drużyny niezmiennie pozostał ćw. Mateusz Matuska.