Składki harcerskie

Każdy zuch, harcerz i instruktor ZHP w Polsce ma obowiązek odprowadzania comiesięcznych składek w wysokości 8 zł. Zgodnie ze Statutem ZHP przeznaczane są one w na działalność: Hufca (1 zł), Chorągwi (5 zł) i Głównej Kwatery ZHP w Warszawie (2 zł).

Niektóre drużyny naszego Szczepu podjęły decyzje o dodatkowej kwocie 2 zł na potrzeby drużyny – w tych jednostkach składka wynosi 10 zł miesięcznie.

Dzięki opłacanym składkom zuchy, harcerze i instruktorzy posiadają specjalną polisę ubezpieczeniową, obowiązującą podczas zbiórek i wyjazdów harcerskich, mogą brać udział w bardzo korzystnych finansowo Harcerskich Akcjach Letnich (obozy, biwaki), Harcerskich Akcjach Zimowych (zimowiska, biwaki) oraz szkoleniach i kursach.

W naszym Szczepie comiesięczne składki zbiera drużynowy lub skarbnik drużyny podczas każdej pierwszej zbiórki w miesiącu.