Składki harcerskie

Każdy zuch, harcerz i instruktor ZHP w Polsce ma obowiązek odprowadzania comiesięcznych składek w wysokości 44 zł (kwartalnie) . Zgodnie ze Statutem ZHP przeznaczane są one na działalność: Hufca (5zł) , Chorągwi (30 zł) i Głównej Kwatery ZHP w Warszawie (9zł).

Dzięki opłacanym składkom zuchy, harcerze i instruktorzy posiadają specjalną polisę ubezpieczeniową, obowiązującą podczas zbiórek i wyjazdów harcerskich, mogą brać udział w bardzo korzystnych finansowo Harcerskich Akcjach Letnich (obozy, biwaki), Harcerskich Akcjach Zimowych (zimowiska, biwaki) oraz szkoleniach i kursach.

W naszym Szczepie kwartalne składki zbiera drużynowy lub skarbnik drużyny podczas każdej pierwszej zbiórki w miesiącu.