Gdzie kupić mundur?

Mundury Związku Harcerstwa Polskiego można zakupić w następujących składnicach harcerskich:

Centralna Składnica Harcerska „4 Żywioły”
ul. Marii Konopnickiej 6
00-491 Warszawa
http://www.skladnica.4zywioly.pl/

Składnica Harcerska „Woda Góry Las”
ul. Strzelecka 13
61-845 Poznań
http://www.wgl.pl/

Składnica Harcerska „Skaut”
ul. Targowa 12
03-731 Warszawa
http://www.skladnicaharcerska.pl/

Informacje o tym, jak powinno wyglądać prawidłowe umundurowanie – Regulamin mundurowy ZHP –  klik!