25 GZ „Poszukiwacze skarbów”

Kto jest drużynowym?

pwd. Anna Surdel

Kto jest przybocznym?

sam. Katarzyna Rapa

sam. Julia Ziółkowska

dh. Katarzyna Daniel

dh. Emilia Łazarz

Kiedy odbywają się zbiórki? 

W piątek od godz. 16:00 do godz. 17.30

Może kilka słów o drużynie?

Gromada liczy 17 osób – 8 dziewczyny i 9 chłopców.

Historia drużyny:

25  powstała wraz z powstaniem 5 SH „Brzask”. Z początkiem maja 2017 roku rozpoczęły się pierwsze zbiórki, a rozkazem Komendanta Lasowiackiego Hufca im. Powstańców Styczniowych w Stalowej Woli z dnia 5 czerwca 2017 roku gromada rozpoczęła swój sześciomiesięczny okres próbny. Drużynową została wówczas pwd. Anna Surdel, która pełni tę funkcję do dziś. Z czasem jednak zmieniał się skład kadry gromady, początkowo funkcję przybocznych pełniły dh. Aneta Janiszewska oraz dh. Katarzyna Daniel, obecnie funkcję przybocznych w gromadzie pełnią dh. Katarzyna Daniel, sam. Katarzyna Rapa, sam. Julia Ziółkowska i dh. Emilia Łazarz. Początkowo gromada liczyła 40 osób ( 22 dziewczyny i 18 chłopców). Do 25 GZ „Poszukiwacze Skarbów” przechodzą starsze zuchy z 15 GZ „Łowcy Przygód”, co roku w wakacje druhna Ania ze swoją kadrą żegnają swoje  zuszki, które od przyszłego roku harcerskiego wkraczają już w harcerskie szeregi.