25 GZ „Poszukiwacze skarbów”

Kto jest drużynowym?

pwd. Julia Ziółkowska HR

Kto jest przybocznym?

pwd. Katarzyna Rapa HO

och. Blanka Krzyżanowska

och. Julia Rapa

Kiedy odbywają się zbiórki? 

W piątek od godz. 16:30 do godz. 18.30

Dla kogo?

Dzieci z klas 2-3 SP

Może kilka słów o drużynie?

Gromada liczy 19 osób (11 dziewczyn i 8 chłopców)

Składa się z 4 szóstek: Szóstka „Bobry” , Szóstka „Lisice” , Szóstka „Żółwie” i Szóstka „Szopy”.

Instagram drużyny:

25_gz_poszukiwacze_skarbow

Kontakt:

julia.ziolkowska@zhp.net.pl

Historia drużyny:

25  powstała wraz z powstaniem 5 SH „Brzask”. Z początkiem maja 2017 roku rozpoczęły się pierwsze zbiórki, a rozkazem Komendanta Lasowiackiego Hufca im. Powstańców Styczniowych w Stalowej Woli z dnia 5 czerwca 2017 roku gromada rozpoczęła swój sześciomiesięczny okres próbny. Drużynową została wówczas pwd. Anna Surdel. Z czasem jednak zmieniał się skład kadry gromady, początkowo funkcję przybocznych pełniły dh. Aneta Janiszewska oraz dh. Katarzyna Daniel, następnie funkcję przybocznych w gromadzie pełniły dh. Katarzyna Daniel, sam. Katarzyna Rapa, sam. Julia Ziółkowska i dh. Emilia Łazarz. 10 października 2021 roku pwd. Anna Surdel przekazała funkcję drużynowej – druhnie Katarzynie Rapa. Początkowo gromada liczyła 40 osób ( 22 dziewczyny i 18 chłopców). Od 23 grudnia 2022 roku funkcję drużynowej pełni pwd. Julia Ziółkowska, a funkcję przybocznych pełnią pwd. Katarzyna Rapa oraz  och. Julia Rapa i och. Blanka Krzyżanowska. Do 25 GZ „Poszukiwacze Skarbów” przechodzą starsze zuchy z 15 GZ „Łowcy Przygód”, co roku w wakacje drużynowa ze swoją kadrą żegnają swoje  zuszki, które od przyszłego roku harcerskiego wkraczają już w harcerskie szeregi.