15 GZ „Łowcy przygód”

Kto jest drużynowym?

pwd. Marta Twardygrosz

Kto jest przybocznym?

pion. Patrycja Tylus

pion. Weronika Czerwonka

Kiedy odbywają się zbiórki? 

W piątek od godz. 14;15 do 15:45

Może kilka słów o drużynie?

Gromada liczy 26 osób – 20 dziewczyn i 6 chłopców

Historia drużyny:

15 GZ powstała wraz z powstaniem 5 SH „Brzask”. Z początkiem maja 2017 roku rozpoczęły się pierwsze zbiórki, a rozkazem Komendanta Lasowiackiego Hufca im. Powstańców Styczniowych w Stalowej Woli z dnia 5 czerwca 2017 roku gromada rozpoczęła swój sześciomiesięczny okres próbny. Drużynową została pwd. Marta Twardygrosz. Jednostka ta na początku liczyła 28 osób ( 19 dziewczyn i 9 chłopców). Pierwszą przyboczną została pwd. Alicja Tokarczyk, a z biegiem czasu dołączyła do niej dh. Julia Orzechowska. 15 GZ jest to pierwsza jednostka z jaką spotykają się młodzi ludzie w naszym szczepie. Funkcja drużynowej nie zmieniła się, a funkcję przybocznych aktualnie pełnią pion. Weronika Czerwonka oraz pion. Patrycja Tylus. Angażując się w działanie gromady na zielony sznur oczekują pion. Oliwia Czerwińska i pion. Eliza Golecka.