35 DHS „Terra”

Kto jest drużynowym?

pwd. Alicja Tokarczyk

Kto jest przybocznym?

sam. Marta Feruga

ćw. Konrad Szczuka

Kiedy odbywają się zbiórki? 

W czwartek od godz. 17:00 do 18.30

Może kilka słów o drużynie?

Drużyna liczy 16 osób – 10 dziewczyn i 6 chłopców.

Składa się z 2 zastępów:

Zastęp Żeński „Szyszunie” – zastępowa dh. Weronika Bryczek

Zastęp Męski „Skorpiony” – zastępowy odkr. Paweł Flis

Skarbnik drużyny:

dh. Wiktoria Lipiak

Historia drużyny:

35 powstała wraz z powstaniem 5 SH „Brzask”. Z początkiem maja 2017 roku rozpoczęły się pierwsze zbiórki, a rozkazem Komendanta Lasowiackiego Hufca im. Powstańców Styczniowych w Stalowej Woli z dnia 5 czerwca 2017 roku drużyna rozpoczęła swój sześciomiesięczny okres próbny. Przez pierwsze dwa lata była to drużyna o pionie harcerskim. Pierwszą drużynową była pwd. Teresa Marczewska – druhna, która już we wcześniejszych latach działała w harcerstwie na zaklikowskich ziemiach, to również dzięki niej nasz szczep nazwano „Brzask”. Jej przyboczną byłą dh. Iwona Pająk, która po pewnym czasie zdobyła stopień przewodnika oraz objęła funkcję drużynowej. Jej przybocznymi zostały dh. Natalia Pająk wraz z dh. Alicją Lenart. W dniu 11.11.2019 drużyna przeszła w pion starszoharcerski, a drużynową została pwd. Alicja Tokarczyk, a wraz z nią w skład kadry drużyny dołączyli sam. Marta Feruga oraz ćw. Konrad Szczuka z zielonymi sznurami na ramionach. Drużyna początkowo liczyła 17 osób ( 11 dziewczyn i 6 chłopców). Początkowo drużyna dzieliła się na trzy zastępy: „Sosenki”,”Iskry” oraz „Skorpiony”. Obecnie jednak dzieli się ona na zastęp żeński „Szyszunie” (gdzie funkcję zastępowej pełni dh. Weronika Bryczek), oraz zastęp męski „Skorpiony” ( w którym funkcję zastępowego pełni odkr. Paweł Flis).