35 DH „Płomienie”

Kto jest drużynowym?

sam. Paulina Krzysztoń

Kto jest przybocznym?

och. Celina Krzysztoń

Kiedy odbywają się zbiórki? 

W czwartek od godz. 16:30 do godz. 18.00

Dla kogo?

Dzieci z klas 4 i 5 SP.

Może kilka słów o drużynie?

Drużyna liczy 21 osób – 17 dziewczyn i 4 chłopców.

Obrzędowość:

Drużyna tworzy swoją obrzędowość dopiero od początku tego roku harcerskiego.

Obecnie posiadamy 3 okrzyki; 1 oficjalny okrzyk drużyny, 1 okrzyk który robimy zawsze przed iskierką oraz 1 okrzyk używany podczas gier, zabaw, na zbiórkach.

Drużyna ustaliła także swoją obrzędowość przy przekazywaniu iskierki: oprócz zaplatania rąk, zaplatamy również nogi i rozplatamy je podczas uściśnięcia ręki osoby obok.

Instagram drużyny:

35_dh_plomienie

Kontakt:

paulina.krzyszton@zhp.pl

Historia drużyny:

Drużyna składa się z młodych harcerek i harcerzy, którzy niedawno przeszli z zuchów do pionu harcerskiego. Jest to drużyna, której członkowie przeszli przez obie gromady zuchowe (15 i 25).