„Brzask” nabrał barw!

      Możliwość komentowania „Brzask” nabrał barw! została wyłączona

75 DH

Jednym z etapów harcerskiej przygody jest uroczyste nadanie barw. Nie mogło zabraknąć tej wyjątkowej chwili w skautowej drodze naszego 5 Szczepu Harcerskiego „Brzask”. W szóstym miesiącu od powstania, w końcowym etapie okresu próbnego, zuchy, harcerze, harcerze starsi oraz instruktorzy otrzymali zielono-pomarańczowe chusty.

W sobotnie popołudnie 9 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Zaklikowie zgromadziło się 166 zuchów, harcerzy, harcerzy starszych i instruktorów, tworzących 5 Szczep Harcerski „Brzask”. Główną salę wypełnili także licznie przybyli rodzice oraz przyjaciele naszego skautowego środowiska.

Wszystkich przybyłych powitał ks. pwd. Kamil Dziurdź, zastępca komendanta ds. organizacyjnych i medialnych.

Uroczyste nadanie barw rozpoczął apel, któremu towarzyszył sygnał trąbki, co stało się już tradycyjną obrzędowością naszego szczepu. Po zameldowaniu przez drużynowych swoich gromad i drużyn oraz odczytaniu okolicznościowego rozkazu komendanta, przyszedł moment na przemowy.

Głos zabrał ks. proboszcz Michał Mierzwa, który wyrażając podziw dla wszystkich tworzących tę wielką skautową rodzinę, jako niespodziankę zaprezentował specjalnie na tę okazję skomponowaną piosenkę o naszym szczepie, którą z pewnością możemy już uznać za nasz hymn.

Następnie swoje słowo skierował phm. Dariusz Mróz, komendant szczepu, który pełen uznania i dumy wobec naszych skautów podsumował dotychczasowe wydarzenia z życia tak prężnie rozwijającego się środowiska, dziękując na wielki wkład drużynowych i przybocznych oraz nieocenione wsparcie ks. proboszcza, rodziców oraz przyjaciół szczepu.

Kolejnym punktem tego wyjątkowego dnia było nałożenie barw. Na początku ks. proboszcz Michał Mierzwa założył chustę i naramienniki komendantowi szczepu. Następnie komendant wręczył barwy drużynowym i przybocznym. Wreszcie chusty i naramienniki powędrowały do oczekujących z niecierpliwością na tę wyjątkową chwilę zuchów, harcerzy i harcerzy starszych. Barwy nałożyli im drużynowi i przyboczni.

Ten ważny moment wypełniony był radością i wielkim wzruszeniem – to bardzo ważna chwila dla każdego skauta!

Apel zakończyło odśpiewanie Hymnu Związku Harcerstwa Polskiego.

Po nałożeniu barw na wszystkich czekała niespodzianka! Okazało się, że ks. proboszcz spotkał św. Mikołaja! Każdy zuch, harcerz i harcerz starszy otrzymał wyjątkowy plecak, który posłuży podczas wielu harcerskich wędrówek!

Ostatnim punktem uroczystego nadania barw było świeczkowisko – bardzo ważny obrzędowy moment harcerskiego spotkania. Do udziału w nim zaproszeni zostali rodzice i przyjaciele naszego szczepu – w dużej części związani niegdyś z harcerstwem. Ciemności rozpraszał blask świec, a wszyscy mogli poczuć prawdziwy harcerski klimat. Był to czas wspólnych śpiewów, pląsów i harcerskich okrzyków oraz gawędy komendanta o znaczeniu barw w życiu harcerza. Swoje piosenki zaprezentowały zarówno zuchy, jak i harcerze. Na zakończenie razem z rodzicami i gośćmi utworzono harcerski krąg, odśpiewano „Bratnie słowo” oraz puszczono „iskierkę przyjaźni”.

Po obrzędowym zakończeniu harcerskiego spotkania nastąpił czas na posiłek. Dla zuchów i harcerzy przygotowana została pizza, zaś dla rodziców i gości – słodki poczęstunek przy kawie i herbacie. Nie mogło się również obejść bez wspólnego zatańczenia belgijki!

Nadanie barw to wyjątkowa chwila dla naszego powstałego niespełna pól roku temu środowiska. Jako kadra szczepu jesteśmy bardzo dumni z wszystkich zuchów, harcerzy i harcerzy starszych. Podziwiamy ich zapał i entuzjazm, którymi nas zarażają, dodając wiele energii! Jesteśmy jednocześnie wdzięczni wszystkim rodzicom i przyjaciołom szczepu, których wsparcie i dobre słowo jest niesamowicie ważne! Zaklików i okolice znów są pełne harcerzy i żyją harcerstwem!

Czuwaj!
Kadra 5 Szczepu Harcerskiego „Brzask”:
dh. Marta Twardygrosz
dh. Alicja Tokarczyk
dh. Maria Słapczyńska
dh. Anna Surdel
dh. Katarzyna Daniel
dh. Aneta Janiszewska
dh. Teresa Marczewska
dh. Ewelina Skorupa
dh. Iwona Pająk
ks. pwd. Kamil Dziurdź
phm. Dariusz Mróz
dh. Dariusz Oszust

Zdjęcia: Sylwia Janiszewska, Diana Mróz