Harcerskie ideały. Kolejna Msza święta harcerska

      Możliwość komentowania Harcerskie ideały. Kolejna Msza święta harcerska została wyłączona

75 DH

Comiesięczne Msze Święte harcerskie wchodzą do tradycji naszej parafii. Już po raz kolejny w druga niedzielę miesiąca o godz. 10.30 świątynię wypełniły zastępy naszych harcerzy.

Zuchy i harcerze z 5 Szczepu Harcerskiego “Brzask” wraz z instruktorami przygotowali oprawę tej wyjątkowej Liturgii.

Przed pieśnią na wejście ustawieni w kolumnie dwójkowej odśpiewali Hymn Związku Harcerstwa Polskiego. Przedstawiciele gromad i drużyn zaangażowali się w czytania mszalne, psalm, modlitwę powszechną oraz procesję z darami. Od strony muzycznej Eucharystię ubogaciła nasza Harcerska Grupa Muzyczna.

Podczas okolicznościowych homilii kolejnych Mszy harcerskich, zgromadzeni wierni, oprócz wyjaśnienia Słowa Bożego z danej niedzieli, dowiedzą się, jakimi ideałami kierują się na co dzień zuchy i harcerze.

Tematem najbliższych kazań jest treść Przyrzeczenia Harcerskiego: “Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu”.

Podczas tej niedzieli wyjaśniony został pierwszy element Przyrzeczenia: służba Bogu. Tak, jak Jezus wezwał w dzisiejszej Ewangelii młodzieńca do całkowitego oddania się służbie Bogu, tak i harcerze, jak i wszyscy wierzący powinni na pierwszym miejscu stawiać Boga. To Jemu należy służyć i od Niego uczyć się bezinteresownej służby bliźnim. Jak pisał w komentarzu do tego punktu hm. Stefan Mirowski – “to właśnie Bóg stanowi uosobienie najwyższych ideałów, takich jak miłość, prawda, dobro, sprawiedliwość, wolność, piękno, przyjaźń i braterstwo, wiara oraz nadzieja. Ideały te łączą wszystkich ludzi dobrej woli, niezależnie od pochodzenia, narodowości, wyznania, bo wywodzą się z norm moralnych opartych na uniwersalnych, etycznych i kulturowych tradycjach chrześcijaństwa”. 

Na zakończenie Eucharystii już tradycyjnie odśpiewana została “Modlitwa harcerska”.

Najbliższa Msza święta harcerska odbędzie się w niedzielę 11 listopada o godz. 12.00 na Rynku Zaklikowskim, kiedy to uroczyście obchodzić będziemy 100-lecie Niepodległości.

A dzień wcześniej, w sobotę 10 listopada o godz. 19.00 również na Rynku w Zaklikowie zapłonie “I Watra Niepodległości”. Przy harcerskim ognisku odbędzie się wspólne radosne śpiewanie pieśni patriotycznych. Już teraz harcerze z Zaklikowa i Lipy zapraszają na to wyjątkowe wydarzenie wszystkich mieszkańców gminy i okolic!

Czuwaj!

Zdjęcia -Sylwia Janiszewska