Z Raju do Betlejem

      Możliwość komentowania Z Raju do Betlejem została wyłączona

75 DH

To tytuł przedstawienia, które w niecodzienny sposób ukazało sens Bożego Narodzenia, widziany z perspektywy młodego człowieka. Zaprezentowała je nasza Harcerska Grupa Muzyczna “Ejcz-Dżi-Em”. Okazją do występu był III Regionalny Przegląd Zespołów Kolędniczych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zaklikowie.

Poprzez fragmenty Biblii, mówiące o raju i grzechu Adama i Ewy, tęsknocie człowieka za utraconym niebem, zapowiedziach przyjścia Mesjasza i narodzinach Jezusa, a także dzięki pantomimie i śpiewie utworów, wyrażających tęsknoty i nadzieje ludzkości ukazana została aktualność przesłania z Betlejem. Całość utrzymana była w konwencji musicalu „Metro”.

Nasi harcerscy aktorzy poprzez pantomimę odegrali historię utraty Raju przez Adama i Ewę oraz ukazali ognisko domowe Świętej Rodziny z Nazaretu, która chroniła Skarb – Jezusa, dającego nadzieję na odzyskanie możliwości zbawienia. Symboliczne spotkanie Pierwszych Rodziców z Maryją, Józefem i Dziecięciem Jezus to streszczenie sensu Bożego Narodzenia.

Pomocą w przekazie były wykonane przez nasz zespół utwory z musicalu “Metro”: “Litania” Edyty Górniak oraz “Uciekali”.

W III Regionalnym Przeglądzie Zespołów Kolędniczych zaprezentowane zostały także tradycyjne sposoby kolędowania, znane sprzed laty. Wystąpiły trzy dziecięce i młodzieżowe zespoły z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zaklikowie oraz zespół z Zespołu Szkół w Zdziechowicach.

Mamy nadzieję, że przegląd będzie impulsem do realnego powrotu do tradycji kolędowania po domach i mieszkaniach naszej gminy i parafii. Czy tak się stanie – okaże się za rok. Wierzymy, że tak będzie!

Zdjęcia – Izabela Zmysłowska