Pierwsza Msza Święta harcerska

      Możliwość komentowania Pierwsza Msza Święta harcerska została wyłączona

75 DH

W drugą niedzielę września zainaugurowane zostały w naszej parafii comiesięczne Msze Święte harcerskie. Zuchy i harcerze z 5 Szczepu Harcerskiego “Brzask” wraz z instruktorami przygotowali oprawę tej pierwszej wyjątkowej Liturgii.

Przed pieśnią na wejście zuchy i  harcerze ustawieni w kolumnie dwójkowej odśpiewali Hymn Związku Harcerstwa Polskiego. Przedstawiciele gromad i drużyn zaangażowali się w czytania mszalne, psalm, modlitwę powszechną oraz procesję z darami. Od strony muzycznej Eucharystię ubogaciła nasza Harcerska Grupa Muzyczna.

Podczas okolicznościowego kazania zrozumieliśmy jeszcze bardziej wezwanie Pana Jezusa z Ewangelii: “Effatha!” – to znaczy “Otwórz się!” – na służbę Bogu, Ojczyźnie i drugiemu człowiekowi. Wszyscy, począwszy od najmłodszych po najstarszych parafian, a w szczególności zuchy i harcerze, powinni codziennie otwierać się na dobro, na wzajemną pomoc i braterstwo. Przykładem takiej postawy jest z pewnością Patron harcerstwa polskiego bł. ks. Stefan Wincenty Frelichowski, którego portret znajdował się przed ołtarzem. To kapłan, który do końca pozostał wierny wartościom chrześcijańskim i harcerskim, oddając życie w obozie w Dachau podczas pomocy więźniom, zarażonym tyfusem.

W trakcie Mszy Świętej miał miejsce także chrzest święty Franciszka Jana, w związku z czym mamy już w Szczepie kolejnego, najmłodszego zucha.

Pod koniec Eucharystii Ks. Proboszcz Michał Mierzwa podziękował instruktorom i wszystkim zuchom i harcerzom za przygotowanie oprawy tej wyjątkowej Liturgii.

Na zakończenie pierwszej Mszy Świętej harcerskiej odśpiewana została “Modlitwa harcerska”.

Zapraszamy na Msze Święte harcerskie w każdą drugą niedzielę miesiąca o godz. 10.30!

W tym roku szkolnym i harcerskim nasz 5 Szczep Harcerski “Brzask” powiększył się o jedną drużynę harcerską i liczy obecnie 7 jednostek, zrzeszających 166 zuchów, harcerzy i harcerzy starszych oraz 12 instruktorów.

Trwa wciąż nabór nowych osób do gromad i drużyn, więc serdecznie zachęcamy do dołączenia w nasze szeregi!

Czuwaj!

 

Zdjęcia – Sylwia Janiszewska